Pogoji uporabe

Splošne določbe

Spletni portal Oglasio je v lastništvu spodjetja Hedon 33 d.o.o., s sedežem v Povljani, Miroslava Krleža 61, OIB: 76664402916 v nadaljnjem tekstu imenovan kot Oglasio.


Pogoji uporabe se nanašajo na spletni portal www.oglasio.eu z vsemi podcasti in spletnimi stranmi ter mobilnimi aplikacijami, ki pripadajo domeni oglasio.eu na navedenem spletnem portalu.


Uporabnik je vsaka oseba, ki dostopa do in/ali uporablja storitve spletnega portala in vključuje neregistrirane uporabnike, registrirane uporabnike in poslovne subjekte, ki na podlagi pogodb uporabljajo storitve oglasne agencije.


Pred uporabo storitev spletnega portala najprej natančno preberite pogoje uporabe.


Z uporabo te spletne strani se strinjate z vsemi pogoji uporabe Oglasio, ki so navedeni na spletnem portalu in se strinjate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli uporabo in obveznosti pogojev uporabe. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev uporabe tega spletnega mesta kadarkoli. Spremembe začnejo veljati ob času objave. Uporabnik je dolžan redno prebrati pogoje uporabe in biti seznanjen s trenutnimi pogoji uporabe spletne strani.


Za uporabo portala Oglasio se mora uporabnik registrirati in izpolniti zahtevane informacije in kontaktne podatke v prijavnem obrazcu. Zbiranje zahtevanih informacij se izvaja v skladu s potrebami storitve za katero je uporabnik registriran. Oglaševanje temelji na Zakonu o prepovedi in preprečevanju neregistrirane dejavnosti.


Ob registraciji je uporabnik dolžan navesti pravilne, resnične in popolne informacije, ki so potrebne za postopek registracije, nasprotn početje se šteje kot kršitev pogojev uporabe. Uporabnik po predloženih podatkih zagotavlja kazensko in materialno odgovornost in je dolžan podatke hraniti točne in ažurne. Z registracijo na Oglasio uporabnik omogoča shranjevanje, uporabo in obdelavo določenih podatkov. Oglasio se strinja, da bodo te informacije uporabljene le za namene, za katere so bile pridobljene in v skladu z veljavnimi predpisi.


Uporabnik ima pravico kadar koli zahtevati, da se njegov račun zapre in izbriše vse podatke. Oglasio bo račun in oglase uporabnika zaprl v 24 urah po predložitvi zahteve, razen, če uporabnik v določenem roku odpokliče. Vsako obvestilo o postopku zaprtja uporabniškega računa in brisanju podatkov bo uporabnik prejel na e-poštni naslov, ki ga je predložil v namen uporabe portala Oglasio.


Oglasio lahko na spletni platformi objavi promocijske igre ali ankete svojih partnerjev, kjer lahko uporabnik prostovoljno sodeluje in vpiše svoje osebne podatke. Oglasio ne hrani in ne obdeluje podatkov, ki jih je uporabnik vnesel na tak način in ni odgovoren za varnost podatkov in ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo uporabniku.


Na Oglasio lahko tretje osebe objavijo nagradne igre za uporabnike. Udeležba v nagradni igri je urejena s pravili tretje osebe, ki je organizirala nagradno igro, Oglasi ni odgovoren za organizacijo in rezultate nagradne igre.


Oglasio upošteva varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi in politiko zasebnosti, ki dodatno ureja zbiranje, uporabo, varnost, shranjevanje, brisanje, prenos in uporabo osebnih podatkov.


Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno spreminjati. Uporabnik je v celoti odgovoren za kakršno koli škodo, ki je nastala zaradi nepooblaščene uporabe pravic dostopa in za vse vsebine, objavljene pod njegovim uporabniškim imenom. Oglasio se na primere zlorabe uporabniškega gesla odzove takoj, ko uporabnik sporoči verjetno zlorabo, in jo ustrezno obravnava.


Oglasio je pooblaščen, da kadar koli zapre račun vsakega uporabnika, ki krši pogoje uporabe ter sprejme kakršne koli druge ustrezne ukrepe proti uporabniku, ki krši pogoje uporabe. Pogoji in odnosi med uporabnikom in navedenim podjetjem so predmet zakonodaje Republike Hrvaške. V primeru spora je pristojno sodišče sodišče v Zadru.


Za vse objave, oglase, sporočila, besedila, slike, video posnetke, ponudbe, kataloge, vavčerje in druge materiale (v nadaljnjem besedilu "vsebina" oz vsebine), objavljene na straneh, ki se prenašajo preko strani ali preko povezave s spletnim mestom je odgovorna oseba od katere izvira ta vsebina. Oglasio ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost takšnih vsebin. V primeru kakršnega koli zahtevka tretjih oseb na podlagi odškodnine za škodo ali zaradi drugih razlogov, povezanih z vsebino, ki jo predloži uporabnik, odgovornost v celoti prevzema uporabnik, kot tudi obveznost, da sprejme vse ukrepe za zaščito Oglasio. Uporabnik je dolžan Oglasio nadomestiti s kakršnimi koli stroški in vsemi škodami, ki bi nastale na podlagi zahteve tretje osebe in na kateri koli podlagi, ki je povezana z materialom, ki ga je uporabnik dostavil.


Vsebine, ki vsebujejo osebne podatke drugih oseb brez njihovega izrecnega dovoljenja niso dovoljene. Uporabnik se strinja, da ne bo razkril vsebin, ki je v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi in Ustavo Republike Hrvaške. Uporabnik se obvezuje, da ne bo prodajal in oglaševal blaga ali opravljanja storitev, ki bi kršila avtorske pravice tretjih oseb.


Morebitne spore, ki izhajajo iz razmerja med odnosom Oglasio in oglaševalca (ki izhajajo iz avtentičnosti uporabnikovih informacij ali vsebine ponud, cene ponudb, trajanja akcij itd.), rešujejo samo uporabniki. Oglasio ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi takšnih razmerij.


Da bi izboljšali svoje storitve, Oglasio uporablja in analizira informacije o svojih uporabnikih, vključno z interesi uporabnikov, dejavnostmi in pregledi za izbiro in prilagajanje oglasov in drugih oglasnih obvestil, ki oglašujejo Oglasio in izdelke.


Oglasio ne prevzema odgovornosti za pravočasno ali podrobno obveščanje uporabnika.


Brez predhodnega pisnega dovoljenja Oglasio ni dovoljeno kopirati in uporabljati katerega koli dela spletnega mesta, vključno z informacijami, ki jih posredujejo uporabniki.


Brez predhodnega pisnega dovoljenja Oglasio ni dovoljeno kopirati in uporabljati katerega koli dela spletnega mesta, vključno z informacijami, ki jih posredujejo uporabniki.


Oglasio ni odgovoren za morebitne stroške, ki bi lahko nastali za uporabnika zaradi uporabe portala Oglasio in aplikacije Oglasio za mobilne telefone.


Internetni portal Oglasio vsebuje povezave do spletnih strani drugih strežnikov. Oglasio ne odgovarja za vsebino spletnega mesta tretje osebe, ne jamči in ne prevzema odgovornosti za škodo, nezakonito vsebino ali druge kršitve zakonitosti na spletnih mestih tretjih oseb. Kakršno koli povezava ali vsebina bo odstranjena čim prej po tem, ko bomo popolnoma prepričani, da krši zakonske predpise ali je kakorkoli škodljiva ali nezaželena.


Predaja oglasa na Oglasio

Oglasio je namenjen za javno objavljanje oglasov in sorodnih storitev, ki omogočijo učinkovitejše objavljanje in iskanje oglasov. S predložitvijo zahteve za oglas se uporabnik strinja, da bo za svoje oglase na Oglasio uporabil osebne podatke, ki so vpisani v nastavitve, ali pa so vključeni v vsebino oglasa, ki ga lahko vidijo vsi z dostopom do interneta. Uporabnik lahko zahteva izbris oglasa iz katerega koli razloga, tako da obišče svoj račun in potrdi izbris oglasa.


Hrvaške različice oglasov morajo biti napisane v hrvaščini, srbske različice v srbščini, slovenske v slovenskem jeziku itd..


Oglas mora vsebovati informacije o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati samo na predmet prodaje. Oglasi ne smejo oglaševati drugih predmetov, storitev, povpraševanja ali karkoli drugega, kar ni predmet neposredne prodaje.


Slike v oglasu morajo biti slike izdelka, ki se prodaja. Objavljanje logotipov, transparentov itd. ni dovoljeno.


Seznami izdelkov niso dovoljeni. V enem oglasu je dovoljeno vnesti samo en prodajni izdelek, razen če je v kompletu.


Oglas mora pripadati ustreznemu razdelku.


Naslov oglasa mora opisati predmet prodaje. V naslovu ni dovoljeno vnesti naslova drugih spletnih strani ali več enakih znakov v vrsti (npr .: *** avto prikolica ***).

Oglasi, ki vabijo k sodelovanju k različnim spletnim trženjskim in piramidnim igram, niso dovoljeni. Prav tako ni dovoljen noben oglas, ki povabi k igranju iger na srečo.


Uporabnik ima lahko samo eno uporabniško ime in lahko predloži samo en oglas za en element. Oglaševalskih postavk znotraj zakupljenega inventarja ali izdelka ni dovoljeno spreminjati, prav tako ni dovoljeno objavljati oglasov za isti element v dveh različnih razdelkih.


Podjetja, obrtniki, združenja in agencije lahko preko spletnega portala Oglasio za prodajo predmetov in oddajo oglasov uporabljajo izključno vrsto računa »pravna oseba«. Če opravljajo storitev, jo lahko predstavijo v storitvah.


Internetne povezave (linki) s spletnega portala Oglasio: Dovoljene so le povezave do dodatnega opisa predmeta. Povezave do spletnih mest, ki oglašujejo različne storitve niso dovoljene. Povezave do spletnih mest na Oglasio niso dovoljene.


Oglasio si pridržuje pravico, da oceni, ali bo povezava odobrjena ali ne in pravico, da izbriše ali ne objavi oglasov, ki ne ustrezajo določenemu merilu ali so v nasprotju s temi pravili in določili.


Oglasio ima pravico odstraniti, urediti, spremeniti ali zavrniti oglas brez predhodnega obvestila v primeru da:

 • je oglas vpisan v napačnemu oddelku
 • vsebina oglasa vsebuje več izdelkov ali storitev
 • izdelek in/ali oglaševalci kršijo avtorske pravice in/ali druge pravice intelektualne lastnine
 • lahko izdelek na kakršen koli način povzroči škodo in/ali krši pravice intelektualne lastnine tretje osebe
 • oglašuje povpraševanje
 • izdelek in/ali vsebina oglasa vsebuje diskriminatorne aspekte, (otroško pornografijo) material, ki ni v skladu s hrvaškim zakonom o nezakonitem gradivu, ali je v katerem koli smislu žaljivo
 • je oglas sumljiv v smislu oglaševanja ukradenega ali nezakonitega blaga
 • je oglas na kakršen koli način neprimeren zaradi kakovosti vsebine
 • obstaja sum zlorabe navedenega spletnega portala
 • Oglasio si pridržuje pravico do sprememb določenega oglasa in ne spremeni vsebine oglasa (lektoriranje, dodatki ipd.).

Uporabniki so nepreklicno odobrijo zahtevo za objavo, uporabo, kopiraje, objavljanje in distribuirajo v drugih medijih. Oglasio v drugih medijih ne bo razkril osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo na spletni portal, ki je naveden na seznamu.


Povračil za porabljena sredstva za neuporabljen del plačanih oglasov ali povračilo sredstev, ki jih imajo uporabniki do oglasov s strani Salda v primeru prenehanja računa, izbrisa in deaktivacije oglasa zaradi kršitve teh pogojev in pogojev uporabe, ni mogoče izvesti. Sredstva, ki se izplačajo na Listiranega uporabnika, se lahko uporabijo izključno za oglaševanje na spletnem portalu, zato ne morete v celoti ali delno prenesti teh sredstev na drugega uporabnika ali na drug način zamenjati za drugo storitev ali vrniti denar.


Oglasio ne zagotavlja, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko bo ta enkrat potekel.


Elektronska komunikacija med uporabniki Oglasio je namenjena pogovorom v zvezi z izdelkom ali storitvijo, ki je na voljo v oglasu v namen:

 • informiranje o podrobnostih oglasa
 • sklepanje transakcij ali trgovanje povezano z oglaševanim izdelkom ali storitvijo
 • informacije o drugih izdelkih ali storitvah, če je oglaševalec poslovni uporabnik

Uporabnik je dolžan imeti aktivni e-poštni naslov za komuniciranje s Oglasio in drugimi uporabniki ter se redno odzivati na prejete poizvedbe.


Uporabniki so dolžni:

 • preveriti in se odzovati na najnovejše informacije o poizvedbah drugih uporabnikov
 • pred oddajo ponudb povezanih z določenim oglasom podrobno prebrati opis oglasa in ponudbo oddati v zvezi s podrobnostmi navedenih v oglasu

Uporabnikom v sporočilu na Oglasio ni dovoljeno:

 • uporabljati drugih imen ali e-poštnih naslovov, zavajati ali kako drugače voditi drugega uporabnika, da bi stopil v stik s tretjo osebo, institucijo ali poslovnim subjektom
 • spodbujati uporabo druge storitve ali izdelov
 • nuditi povezav do drugih spletnih strani
 • izvajati mediacijo pri prodaji ali najemu
 • oddajti ponudb za sodelovanje, ki ni oglaševano
 • iskati pomoč, donacij ali sponzorstva
 • pogajanja z drugimi oglaševalci
 • navajati žaljive, grozljive vsebine ali ustrahovanje in uporaba sovražnega govora
 • uporaba botov ali skript za samodejno pošiljanje več sporočil

Za namene zaščite uporabnikov, preprečevanja zlorabe v komunikaciji, odkrivanja neželene pošte in zlonamerne programske opreme ter razvijanja Oglasio, si Oglasio pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila:

 • preverja in analizira vsebino sporočil (vključno s povezano e-pošto)
 • obdrži sporočila in odloži njihovo dostavo prejemnikom
 • pošiljatelju trajno onemogoči dostavo sporočil
 • uporabniku onemogoči nadaljnjo komunikacijo prek sporočil Končne določbe

Končne določbe

Ti pogoji uporabe veljajo in se uporabljajo od 1. maja 2019.


Za vse morebitne pritožbe in ugovore v zvezi s členom 11a. Zakona o varstvu potrošnikov je treba pisno obvestiti na:

 • na naslov podjetja: Miroslava Krleže 61, 23249 Povljana
 • po e-pošti: [email protected]

Odgovor na pritožbo smo dolžni vložioti v roku določenem z Zakonom o varstvu potrošnikov.


Podatki upravitelja sistema Oglasio:

Hedon 33 d.o.o.

Naslov: Miroslava Krleže 61, 23249 Povljana, Hrvatska

E-pošta: [email protected]


Podatki o podjetju:

Družba je vpisana v sodni register pri Trgovskem sodišču v Zadru, MBS: 110071720, OIB: 76664402916

Osnovni kapital v višini 20.000,00 kn je bil v celoti vplačan.

Z uporabo Oglasio.eu se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Razumem